משלוחים והחזרות

 

בשל עומס בקווי החלוקה יתכנו עיכובים באספקה.
אנו עושים כל שביכולתנו לספק במהירות האפשרית לכל איזורי המשלוח.

פוליסת משלוחים 


אישור הזמנה

לאחר שהרוכש אישר את הזמנתו באמצעות השימוש באפשרות “שלח” תועבר הזמנתו לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה כאמור ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידי הרוכש. ההזמנה תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתו של הרוכש עד 48 שעות ממועד אישור ההזמנה. אם הפריטים אינם במלאי, למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיוב כרטיס האשראי, לא תהיה החברה חייבת לספק את הפריט המוזמן, במקרה זה, הודעה מתאימה תישלח לכתובת הרוכש וכרטיס האשראי לא יחויב.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות המכירה הספציפית ייגברו הוראות הספציפיות הנוגעות לאותה מכירה.

 

מדיניות מסירת ההזמנה

אזורי מסירה

ניתן לאסוף את המוצרים שנרכשו באתר איסוף עצמי באחד מסניפי החברה בתיאום מראש.

פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר “דקטרי” יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל (ביחס ליעדים בעניינם קיימת רגישות ו/או הגבלה ביטחונית החברה שומרת לעצמה את הזכות לתאם מקום מסירה חלופי קרוב ו/או להאריך את מועד האספקה). תשלום נפרד ייגבה עבור המשלוח לפי היעד והמחירון המעודכן שלו כפי שיפורסם באתר.

 

עלויות טיפול ומשלוח

החברה גובה דמי טיפול ומשלוח עבור משלוח המוצרים המופיעים באתר זה. לתשומת לבכם, מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין, ועל המזמין להצטייד בתעודה מזהה ואמצעי התשלום אשר אתו ביצע את ההזמנה, ולהציג אותם בפני השליח, תנאי זה הוא הכרחי לקבלת המוצר ואי עמידה בתנאי זה יכול לגרום לשיבוש במסירת המוצר ולא תהיה למשתמש כל סיבה לטענה. כמו כן, לא ניתן לבצע מסירות לכתובות של תאי דואר.

זמן אספקה

בכפוף לאמור בתקנון זה החברה תספק את הפריט שהוזמן בתוך 2-7  ימי עסקים (לא כולל ימי שישי ושבת ערבי חג וחג (ממועד אישור ההזמנה. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

החזרה או החלפה של מוצר 

אי עמידה בלוחות זמנים

במידה והזמנתכם לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנכם מתבקשים ליצור קשר עם החברה בטלפון 046568008  או במייל daktary2008@gmail.com עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק בקפידה את תוכן החבילה. אם ישנם הבדלים כלשהם בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור בפרק ההחזרות..

 

מדיניות החזרת מוצרים והחזר כספי

משתמש רשאי לבטל רכישת מוצר ששוויו מעל 50 ש”ח, באמצעות פניה בכתב לחברה, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ותקנותיו ומדיניות החזרת ו/או החלפת מוצרים ושירות כמופיע באתר. ככלל ביטול העסקה יתאפשר מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה האמורים בחוק הגנת הצרכן, ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש’ח, לפי הנמוך מביניהם. ביטול עסקאות בכרטיס אשראי יכולה להוביל אף לעמלת ביטול נוספתצ בגין סליקה בגובה 2.5% נוספים לדמי הביטול. כנגד החזרת מוצר שעלותו פחות מ- 50 ₪ יינתן שובר זיכוי בלבד.

תוצאות ביטול העסקה יהיו כמפורט בחוק הגנת הצרכן. יוזכר כי זכות ביטול עסקת מכר מרחוק אינה עומדת, בין היתר, לגבי מוצרי מזון ו’טובין פסידים’ כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

לא תתאפשר החזרת מוצר שאריזתו נפגמה ו/או שנעשה במוצר שימוש ו/או שהמוצר במצב לא תקין. לא תתבצע החלפה או החזרה ללא הצגת החשבונית. עבור מוצרים שסופקו בהזמנה לפי מידות או לפי דרישות מיוחדות לא ניתן לקבל החזר כספי, פתק החלפה או זיכוי כספי לרכישת מוצר אחר.

נעשתה העסקה ושולמה התמורה על ידי הלקוח בתווי קנייה שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו. לא יינתן החזר כספי כנגד החזרת תו קנייה.

במידה וניתנו לצרכן במתנה, (מכל גוף או אדם למעט  החברה  עצמה) (להלן: “נותן המתנה”) מוצרים ושירותים ממי שאינו החברה כאמור (להלן:”המתנה”), ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בגין המתנה במידה והציג מקבל המתנה פתק החלפה המעיד על עצם ביצוע העסקה עם החברה.

החברה תאפשר אף את החלופות הבאות, להחזרת פריט, ללא גביית דמי הביטול:

החלפת מוצר תמורת פריט אחר – כל פריט שנרכש מאתר “תן לחיות” יכול להיות מוחלף בשווי זהה לתשלום ששולם בפועל בניכוי דמי המשלוח ששולמו על ידי הרוכש וזאת בתוך 14 ימים;

החלפה תמורת שובר זיכוי – הרוכש יהא רשאי להחליף או להמיר כל פריט שנרכש מאתר זה בשובר זיכוי, בשווי זהה לתשלום ששולם בפועל בניכוי דמי המשלוח. זיכוי שלא הוגבל

בזמן, ניתן למימוש בכל מועד. זיכוי שהוגבל בזמן, יהיה ניתן למימוש במשך 12 חודשים מיום הנפקתו בלבד.

 

אופן החזרת התמורה

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם

לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה. אם נעשה התשלום במזומן או בשיק, השבת התמורה בניכוי דמי ביטול, תיעשה במזומן או בשיק מזומן תוך 5 ימי עסקים ממועד ביטול העסקה. היה התשלום בשיק – תוחזר התמורה בניכוי דמי ביטול ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן או בכרטיס אשראי במועד החזרת התמורה ללקוח. במידה ובוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי, יבוטל החיוב על ידי החברה על ידי הודעה של החברה לחברת כרטיס האשראי של הלקוח על ביטול העסקה בניכוי דמי הביטול.

 

מקום החזרת התמורה

החזרת התמורה (החזר כספי) תתאפשר בכל סניף של החברה, למעט, ובכפוף לדין, בסניף שבו מוצגת הודעה לפיה החזרת התמורה תתאפשר רק באותו סניף שבו המוצר נרכש.

 

מדיניות תיקונים ואחריות על מוצרים

מוצר יישלח לבדיקה ו/או תיקון היצרן, היבואן ו/או המשווק בעלות דמי משלוח ושירות של 19.90 ₪ ובהתאם לתקופת האחריות ובכפוף לתנאי האחריות של היצרן, היבואן ו/או המשווק. אחריות על מוצרים, תכונותיהם ואיכותם הינם באחריות היצרן, היבואן ו/או המשווק בלבד ואינם באחריות החברה. לקוח שיציג הוכחת קניה של המוצר מהחברה ו/או חברי מועדון הלקוחות של החברה יהיו פטורים מתשלום דמי משלוח ושירות בכל מקרה.

מוצר שנמסר לתיקון יוחזר ללקוח תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 ימי עסקים מיום מסירת המוצר לתיקון. כתאריך המסירה ייחשב התאריך המצוין על גבי טופס התיקונים. החזרת המוצר המתוקן ללקוח תיעשה אך ורק כנגד מסירת טופס תיקון והצגת תעודה מזהה. החברה אינה אחראית לטיב התיקון והשירות המסופק ע”י היצרן, היבואן ו/או המשווק.